Velkommen til hjemmesiden for netværket Kristen & Homo

Denne hjemmeside er en mindre version af en tidligere hjemmeside. Da kontakten til netværket primært går igennem de sociale medier er meningen med denne hjemmeside at kort at beskrive hvem vi er.

Vi henviser herefter til vores gruppe facebook hvis du vil videre mere om de aktiviteter vi har i netværket.

Hvis du ikke er på facebook er du meget velkommen til at skrive til os hvis du vil videre mere om os og vores aktiviteter.

For kontakt med netværket skriv venligst til info@kristenoghomo.dk og besøg vores facebook-side for opdateret information om arrangementer og andet nyt.Lidt om netværket

Kristen og Homo er et netværk mellem kristne homoseksuelle samt biseksuelle og transseksuelle, som mødes til forskellige arrangementer, hvor fællesskabet med hinanden kan opmuntre og støtte til at leve med både sin kristentro og sin seksualitet.

Kristen og Homo stiller ikke spørgsmålstegn ved, om kristne kan være homoseksuelle, eller om homoseksuelle kan være kristne.

Vi er et netværk af ganske almindelige mennesker med mulighed for at lægge ører til hinanden. Vi har derfor ikke mulighed for at yde særlig terapeutisk eller teologisk hjælp.

I det følgende kan du læse nærmere om os under overskrifterne

  • Et fællesskab med bredde
  • Kristentroen har betydning for os
  • Lidt baggrund
  • Vores arrangementer
  • Historie


Et fællesskab med bredde

Kristen og Homo værdsætter at være et fællesskab, hvor der er plads til holdningsmæssig bredde. Forskelle i personlige historier, kirkelig baggrund, politiske og kirkepolitiske holdninger, alder, køn og meget mere kan alt sammen være med til at berige os som mennesker i fællesskab med hinanden.

Vi er (skønt homo) ikke en homogen gruppe og udtaler os derfor ikke fælles om specifikke holdninger (vedr. f.eks. kirkepolitik).

Vores store ønske er, at fællesskabet kan give den enkelte frimodighed til at leve afklaret i sit liv. Lige så forskellige vi er, lige så forskelligt former vi vores liv og rammerne omkring det. Nogle sætter pris på at leve det stille liv, mens andre har mod og lyst til at ”gå på barrikaderne” og være med til at kæmpe videre på den kamp, vi kan være taknemmelig over, at andre før os har kæmpet – både i forhold til samfundet og i kirkelige sammenhænge.

I Kristen og Homo er det vores store ønske, at enhver af os kan komme og finde rum til at være lige præcis dem, vi er.


Kristentroen har betydning for os

I netværket har vi ingen tilknytning til nogen bestemt kirkeretning, og vi ser os selv som økumeniske og vil gerne rumme bredden af den kristne kirke.

Centralt i vores kristentro står en fast overbevisning om og tillid til, at mennesker frelses af tro på Jesus Kristus, ikke i kraft af egne gerninger eller livsførelse.

Menneskelivet og seksuallivet - såvel det heteroseksuelle som det homoseksuelle - rummer muligheden for fejltrin og synd, og uanset seksuel orientering og livssituation lever vi alle på Guds livgivende og tilgivende kærlighed, som rækkes os ufortjent. Vi mener derfor, at kærligheden mellem to af samme køn er fuldt foreneligt med kristentroen.

Ved vores arrangementer vil det være forskelligt, hvor synligt det er, at vi er et kristent fællesskab. Kristentroen kan komme til udtryk på forskellig vis eller være mere usynligt til stede som en grundklang i fællesskabet. Også på dette område ønsker vi, at vi alle kan føle os frie til at være den vi er, hvad enten vi er skeptiske, tvivlende, blufærdige, bibelkyndige, vant eller uvant med at komme i kirke og kristne sammenhænge … eller hvor vi end har vores ståsted og tanker.


Lidt baggrund

Vi har dannet netværk, fordi vi selv har manglet et sted, hvor vi som kristne homoseksuelle kan henvende os uden at blive mødt med en af følgende to markante holdninger:

- Lev frit din homoseksualitet ud og blæs på din kristentro. 
- Lev i livslangt cølibat, hvis du vil bevare din kristentro.

Mange vælger en af disse to holdninger mere af nød end af ærlig overbevisning, hvilket kan få store negative konsekvenser i form af f.eks. et hyklerisk, ufrit dobbeltliv og/eller store indre konflikter.

Vi kan som kristne homoseksuelle stå med en masse store spørgsmål vedr. teologi og tro såvel som sociale og identitetsmæssige forhold. Det er en erfaret sandhed (såvel som det er Guds eget udsagn), at det ikke er godt, at mennesket er alene. Vi har brug for at dele liv og tanker med andre for at kunne vokse som mennesker. Ensomhed, indelukkethed og løgne/uærlighed er nedbrydende.

Vi ønsker at være et netværk, hvor ...

  Kristne homoseksuelle kan henvende sig og komme i kontakt med ligestillede.
 • Samværet er båret af gensidig respekt for hinandens grænser, sådan at alle kan føle sig trygge.
 • Man som tvivlende (enten i f.t. tro eller seksualitet) kan opleve at finde plads til at være den, man er og finde sin vej fremad.
 • Der er plads til at søge, finde eller videreudvikle sin egen overbevisning uden at blive påduttet andres færdige holdninger.
 • Afklarede kristne homoseksuelle ikke behøver at argumentere for deres holdninger, men gerne frit kan dele dem.
 • Der er plads til åben og ærlig debat/dialog.
 • Forskellige overbevisninger skal ikke nedgøres men mødes med respekt!
 • Vi sammen kan se udfordringer og besværligheder i øjnene men samtidig opmuntre hinanden ved også at fokusere på det positive og mulighederne.
 • Vi kan synliggøre, at der findes et alternativ til ovenstående to markante holdninger. (Det er ikke holdningsløst at se livets ofte store nuancer i øjnene.)
 • Vi omgås hinanden uden en masse regelsæt; men hvor vi forventer, at friheden i fællesskabet forvaltes under ansvar.
 • Der er mulighed for at være anonym, hvis man ønsker det.

Vores arrangementer

Kristen og Homo afholder løbende arrangementer i København og Århus. Det kan være meget svingende hvornår og hvor mange arrangementer der afholdes. Kontakt os for mere information eller se på vores facebook-side.

Du kan altid deltage 100% anonymt, hvis du ønsker det.


Historie

Kristen og Homo tog sin spæde start i september 2005 på initiativ af 2 kristne homoseksuelle, der kom i kontakt med hinanden og fælles satte ord på tanken: ”Der er noget, vi mangler.”

De første weekender vi mødtes, brugte vi meget tid på at høre hinandens historier, hvilket var utrolig berigende. Da vi glædeligt med tiden blev flere, måtte vi finde andre former for at give plads til, at vi fortsat kunne få delt vores historier og tanker med hinanden.

Rigtig meget tid blev også brugt på at få snakket os ind på Kristen og Homo's ånd og bl.a. få formuleret de sætninger, du kan læse i ”Vi ønsker at være et netværk, hvor …” (som du finder under punktet "Lidt baggrund") - sætninger, som vi fra starten har kaldt vores værdigrundlag.

www.kristenoghomo.dk gik på cyberspace d. 16. juni 2006. Udover mund-til-mund metoden har rigtig mange fundet vej til vores netværk via hjemmesiden.

På trods af vores store ønske fra start, om at være så rummelige, at vi ikke kunne forestille os, at vi nogensinde dannede forening, - så opstod behovet alligevel undervejs. Efter mange hjernebryderier med vedtægtsformuleringer opstod foreningen Kristen og Homo d. 13. april 2008.

Siden gik forening og netværk hånd i hånd som to sider af samme sag indtil 2017, hvor foreningen blev opløst da deltager-antallet var faldende. Siden er netværket kørt videre.